/ БГНЕС
Право на лични асистенти ще имат и хората с увреждания, които имат ТЕЛК между 70,01% и 89,99% степен на увреждане с чужда помощ. Това записаха окончателно депутатите с поправките в Закона за личната помощ.

До момента в закона се предвиждаше от 1 януари 2021 г. всички хора с увреждания да имат право на лична помощ, независимо от степента и вида на увреждането. Сега с промените обаче се регламентира конкретен кръг от лица с право на лична помощ, съобразно реалната нужда от асистентска грижа,финансирана с публичен ресурс, към най-нуждаещите се и уязвими лица, без да се допуска обхватът да се свежда до всички хора с увреждания в страната от догодина. 

Запазва се действащият до 31 декември тази година обхват.

Само конкретен кръг хора с увреждания ще имат право на личен асистент

Ползвател на личната помощ може да е човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ; дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

Коефициентът от 1,2 от минималната работна заплата ще остане като минимално заплащане за личните асистенти, въпреки че той трябваше да скочи на 1,4 от догодина.

Запазват се и границите на действащите четири степени на зависимост и максималният брой часове на право на лична помощ до 168.

Така при първа степен на зависимост правото на лична помощ е до 15 часа месечно, при втора - до 42 часа месечно, при трета - до 84 часа, и при четвърта степен на зависимост - до 168 часа месечно.