Сандов
Сандов / БГНЕС
Чуждестранни компании проявяват интерес към изграждането на морски вятърни паркове в България, каза днес във Варна министърът на околната среда и водите Борислав Сандов, който участва в кръгла маса на тема "Чистотата и безопасността на Черно море в контекста на военните действия в Югоизточна Украйна".

По думите му той е запознат с идеен проект на инвеститор от Германия. Такъв интерес проявява и датска компания, посочи Сандов. Той уточни, че желанията са насочени към Северното Черноморие – в района между Шабла и Каварна, като идеята е парковете да бъдат на 20-25 километра навътре в морето. Министърът каза още, че се проучват възможностите и за реализация на такъв проект съвместно с Румъния.

Влизаме в пожароопасния сезон

Съществува идея за обособяване на морски защитени територии, където учените да наблюдават стриктно екосистемата и да не са допустими определен тип дейности, каза още Сандов. По думите му в момента текат научни изследвания кои да бъдат тези райони. На сушата нещата са горе-долу ясни, но в акваторията тепърва ще се уточни, посочи министърът. Според него, ако бъде създаден национален морски парк, ще бъдат обособени две структури в Бургас и Варна, които ще отговарят за опазването му.

Сандов допълни, че е имал срещи с румънския си колега, с когото са постигнали съгласие за по-тясно сътрудничество по отношение опазването на Черно море, както и за обмяна на опит за най-добри практики. В Северна Добруджа вече се наблюдава опустиняване, което е потенциален риск и за Южна Добруджа, каза Сандов. Според него, за да се избегне този риск, е нужно да се възстановят горските полезащитни пояси. Тази стъпка ще бъде част от мащабната кампания, която сме предприели, за засаждане на 100 милиона дръвчета до 2030 г., допълни министърът. Той разказа, че е предвидено към Държавните горски предприятия да бъдат насочени средства за залесителен материал и през следващите години в най-рисковите зони – около водни обекти, стръмни терени, застрашени от ерозия, ще бъдат засаждани подходящи видове дървета.
БТА