Красимир Шекерджиев и Боряна Димитрова, членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет подадоха оставка. Информацията потвърди Красимир Шекерджиев.

Правосъдното министерство: Десетки отрицателни становища срещу реформата на съдилищата

Предстои на следващото заседание Пленумът на ВСС да обяви техните оставки. Двамата са помолили да бъдат възстановени на длъжностите, които са заемали преди да бъдат избрани за членове на колегията.

Красимир Шекерджиев трябва да бъде възстановен като съдия в наказателната колегия на ВКС, а Димитрова като съдия в Окръжен съд-Бургас.

Те направиха писмено обръщение към съдиите, публикувано на сайта на съвета. В него те посочват, че се надяват дебатът за промени в съдебната система да не спира.

"Надяваме се, че внесохме достатъчно "шум" вътре и извън системата, за да се осветят пределно ясно големите и малките проблеми на съдилищата, да бъде достатъчно добре фокусирана отговорността на властите и да не се получава изкривена интерпретация при решаването им занапред", посочват още те.

Двмата членове на ВСС бяха координаторите на проекта за реформа на съдебната карта, който предизвика дискусии сред магистратите и местните общности, тъй като част от него предвиждаше закриването на районни съдилища и преобразуването им в териториални отделения.

Бивши прокурори с обяснения в МВР

"Съжалявам, че напускат, много етични колеги са и се работеше добре с тях", каза в коментар представляващият ВСС Боян Магдалинчев по повод оставките на двамата членове.

Той посочи, че на 24 юни ще има пленум на ВСС, на който оставките ще бъдат внесени и след това Съдийската колегия трябва да възстанови двамата на длъжност като съдии.
БТА