/ ThinkStock/Getty Images
Всички становища по повод проекта за реформа на съдилищата, предложена от Висшия съдебен съвет, които са изпратени до момента в Министерството на правосъдието, са отрицателни, съобщиха от ведомството по време на организираната от институцията дискусия на тема "Достъпно и ефективно правосъдие чрез изработване на нова съдебна карта".

В министерството са били изпратени и продължават да пристигат становища от общински съвети и кметове на десетки населени места, от Висшия адвокатски съвет, както и от Нотариалната камара, съобщи зам.-министърът на правосъдието Мария Павлова. "Колкото по-нискостоящ е един съд, толкова по-голяма е социалната му роля", каза в откриващото си слово правосъдният министър в служебния кабинет проф. Янаки Стоилов. Той добави, че моделът за реформа създава повече въпроси, отколкото решава.

Адвокати и съдии на мълчалив протест пред Съдебната палата

Силвия Георгиева от Националното сдружение на общините заяви, че разговорите за реформата на съдебната карта трябва да се водят и с местните общности. Тя отбеляза, че тази дискусия е част от дискусията за обезлюдяването и развитието на районите, които са водели подобни обсъждания за запазване на своите болници и училища. Допълни, че някои райони постепенно остават без свои основни публични услуги.

Според адвокат Валя Гигова от Висшия адвокатски съвет дебатът по темата е закъснял и е трябвало да се проведе, когато са се изработвали моделите за реформа. По думите й трябва да се намали броят на районните съдилища, да се оптимизира, без да се променя подсъдността, а да се разшири. Гигова добави, че трябва да се види опитът от прокуратурата, която вече оптимизира броя на прокуратурите в страната, като посочи, че обвинителите изпитвали проблеми при придвижването си и администриране на делата.

Омбудсманът се обяви против закриването на съдилища в страната

"Възпирането на гражданите води до саморазправа и произвол", според адвокат Ина Лулчева. Тя обясни, че наказателното производство има възпитателна и възпираща роля, а преместването на голям брой дела в окръжния град ще се отрази на доверието на местните общности в правосъдието. Лулчева отбеляза още, че публичността на съдебните заседания ще се ограничи, ако те се провеждат при видеоконферентни връзки.

Голяма част от изказалите се в дискусията заявиха, че въпросът за реформата не е само на съдебната система и подлежи на широк обществен и политически дебат. Отрицателни становища бяха изказани и за преместването на голям брой видове дела от районен в окръжен съд. Заявена беше и позиция, че е възможно да се направи хибриден модел за реформа, между някои от предложените досега. Също така беше отбелязано, че над 500 съдии са изпратили подписка до Висшия съдебен съвет против предложената реформа на съдилищата.

Моделът за реформа на съдебната карта предвижда намаляване на броя на районните съдилища и превръщането на закритите в териториални отделения. Ще се намалят видовете дела, които ще се разглеждат в районния съд. Окръжният ще се превърне в първоинстанционен, а апелативният във второинстанционен. Част от съдиите ще бъдат преместени в по-горен съд. Делата в териториалните отделения ще има възможност да се провеждат чрез видеоконферентна връзка или съдия ще идва на място. Предстои да се проведат обществения обсъждания по реформата и да се подготвят от ВСС предложения за законодателни промени, като след това парламентът трябва да реши дали да ги подкрепи.