Парламентът регулира превоза на болни и ранени лица, извършван от линейки, извън обхвата на спешната помощ. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" ще води регистър на т.нар. частни линейки.

Депутатите приеха на второ четене изменения в Закона за автомобилните превози, внесени от Валери Симеонов и група народни представители. Към момента тези линейки, които са извън системата за спешна помощ, нямат право да извършват спешна помощ, но на практика извършват медицински транспорт без никаква регулация, посочват вносителите.

С измененията се въвеждат задължителни застраховки и изисквания за финансова стабилност, което ще гарантира на пациентите и на държавата, че при случай на недобросъвестно изпълнение или злополука ще има финансово обезпечение на засегнатите лица.

Правят регистър на частните линейки

Лицата, извършващи превози на ранени и болни, трябва да разполагат с ръководител транспорт и ръководител медицинска дейност, които да носят отговорност за предоставяните услуги.

Има и изискване за наличие на задължителен експлоатационен център, в който да се извършва предпътен контрол, и на задължителен диспечерски пункт, в който да се приемат повикванията и който да извършва първоначален триаж на обажданията - дали са за спешна помощ или за медицински транспорт.

Частните линейки ще се обозначават с наименованието на превозвача и телефонния номер за приемане на заявки за извършване на дейността.

Те не трябва да притежават външен дизайн, специфична окраска, маркировка и опознавателни знаци, които се ползват от центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) или наподобяващи ги, думите "спешна", "спешен", "бърза" и "бърз", както и отличителния знак на единния европейски номер 112. Не трябва да притежават обозначителен знак "Звезда на живота" и "Червен кръст".

"Превоз на болни и ранени лица" е превоз на физически лица или пациенти, чието състояние не е "спешно" и съответно не попадат в обхвата на понятието "спешни пациенти", записаха депутатите.

В хода на дискусията Георги Свиленски от левицата поиска отлагане на второто четене на измененията, защото в първи параграф депутатите са отхвърлили възможността за разделя на двата вида болни лица и за създаване на регистър, а след това се приемат критериите за регистъра. Ще направим някакъв хаос в Закона за автомобилните превози, предупреди той, но предложението му беше отхвърлено.

От ДПС и БСП призоваха да не се приемат тези промени, а да бъдат прецизирани. Халил Летифов отбеляза, че транспортът на болни лица, извършван от лечебните заведения, не е отделна дейност.

Според него, тази поправка ще внесе допълнително напрежение в системата. Неразбираемо е защо се прави в 12 без 5 една изключително важна промяна, каза Летифов.

За пореден път в предпоследния ден на парламента гледаме един изцяло лобистки закон, коментира Георги Свиленски от левицата. 50 линейки в София и около 200 в страната, за това го правите, това са, според вас, копърките, обърна се той към вносителите. Свиленски отбеляза, че министерството на транспорта работи по наредба за решаване на въпроса.

Валери Симеонов коментира, че законопроектът не е внесен преди една седмица и това, че Народното събрание завършва своята дейност, не е причина да остане за следващото.

"Упреците, които чухме от тази трибуна са лишени от каквото и да било основание", заяви Симеонов. Той отбеляза, че законопроектът цели да предотврати опасна практика - превозването на болни срещу заплащане, които след това са оставени пред Спешна помощ. Става въпрос за лобизъм на онези хора, които имат нужда от спешна помощ, и животът им се поставя под риск", коментира Симеонов.
БТА