/ iStock/Getty Images
Проектът е насочен към деца от малцинствата
Изпълнението на програма "Здраве и образование за всички" (ЗОВ) подобри достъпа до социални, здравни и образователни услуги на млади ромски семейства и даде възможност на 2500 деца между 3 и 5 години да посещават редовно детска градина и предучилищни групи. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на заключителната конференция по програмата, която се състоя днес в София, съобщиха от социалното министерство.

Други над 2100 деца са били върнати в класните стаи и са получили допълнителни уроци по български език, което е повишило тяхната грамотност и шансовете им за по-добър и качествен живот, става ясно от думите на министър Петков.
 
Опитът от изпълнението на програма ЗОВ показва, че интегрираните здравни, образователни и социални услуги дават изключително добри резултати, когато са прилагани ефективно и са точно адресирани спрямо конкретните нужди на населението на дадена община. Много от практиките по проекта съответстват пряко на целите на разработения от Министерството на труда и социалната политика Закон за социалните услуги, сред чиито основни цели е въвеждането на интегрирани социални услуги, облекчаването на достъпа до тях и повишаването на тяхното качество, е казал Петков, цитиран в съобщението.

Доброволно и отговорно: Роми преобразиха детско отделение на болница

Той е посочил, че е необходимо да бъдат продължени координираните последователни усилия за оказване на цялостна и комплексна подкрепа на целевите групи от ромските общности, в т.ч. маргинализираните общности, в различни сфери: образование, заетост, здравеопазване, подобряване на жилищните условия, преодоляване на негативните стереотипи. "Това е пътят към активното социално включване на представителите на уязвимите групи и Министерството на труда и социалната политика активно работи в тази посока", изтъква министър Петков.

Програмата  се реализира с финансовата подкрепа на правителството на Швейцария в Пловдив, Русе, Бургас, Монтана, Сливен и Шумен. От българска страна основен партньор по проекта е Министерството на труда и социалната политика, като участват още министерствата на здравеопазването и образованието и науката.

Община Габрово, ДГ „Ран Босилек“ и център „Амалипе“ интегрират малцинствата с проект за половин милион лева

В заключително събитие е участвала и заместник-министър Зорница Русинова. "Шестте пилотни проекта по програма ЗОВ допълват политиката на Министерството на труда и социалната политика относно изолирани обществени групи. Нейното изпълнение показва, че когато централните институции и техните регионални структури обединят усилията си със структурите на местните власти, неправителствените организации и донорите, се получава голям ефект. Този модел дава възможност на децата да ходят от най-ранна възраст на детска градина, да бъде осигурен достъпът им до здравеопазване", посочва Русинова.

ВМРО настоява за спешно приемане на „концепцията срещу циганизацията“

Тя добави, че предстои усилена работа за подготовка на наредбите към Закона за социалните услуги. През него за първи път се регулира интегрираното предоставяне на обществени услуги. Предстои и подготовката за следващия програмен период. "Начинът, по който можем да постигнем истинско социално включване е когато обединим усилията за изграждане на жилищна инфраструктура с политиките в областта на образованието, здравеопазването, социалната политика и заетостта", заяви зам.-министър Русинова.
 
БТА