/ iStock/Getty Images
Министерският съвет одобри 209 929 лева по линия на официалната помощ за развитие на България за международни организации.

Средствата ще бъдат разпределени за предоставяне на хуманитарна помощ чрез целеви и нецелеви вноски за международни организации както следва: 97 792 лева на Службата на

Правителството на САЩ предоставя 200 000 долара за независимите медии и гражданското общество в България

Върховния комисариат на Организацията на обединените нации за бежанците; 48 896 лева на Международната организация по миграция; 9 779 лева на Световната продоволствена програма на Организацията на обединените нации; 53 462 лева на Службата на Върховния комисар по правата на човека на Организацията на обединените нации.

С тези средства ще се подпомогнат хора в тежко материално положение в редица райони на света.