/ Thinkstock/Getty Images
България е на трета позиция сред 28-те страни членки на Европейския съюз (ЕС) по производство на вредни емисии на въглероден двуокис, според анализ на Евростат за екологичната оценка на тези емисии през 2017 г. У нас през миналата година са били произведени в повече над 8% вредни емисии на въглероден двуокис, което в цифри е над 27 млн. тона въглероден двуокис, вследствие от производството на топлоенергия и битовото отопление.

Колко е мръсен въздухът, който дишаме?

Точно преди година Съдът на ЕС публикува решението си по дело срещу България за нарушаване на Директива 2008/50 на ЕС за качеството на атмосферния въздух. В документа пише, че Съдът намира България за виновна за систематично и постоянно превишаване на средноденонощните и средногодишните норми за фини прахови частици на територията на цялата страна. За сега Съдът на ЕС не налага санкции, но при бъдещо неспазване на горната Директива на ЕС, са възможни солени глоби за страната ни.

На първа позиция по производство на емисии от въглероден двуокис е Малта - плюс 12,8%, следвана от Естония - плюс 11,3%, България - плюс 8,3%, Испания - плюс 7,4%, Португалия - плюс 7,3%. Най-голямо намаление на вредните емисии на въглероден двуокис е регистрирано в Дания и Финландия - по около минус 6%, Великобритания и Ирландия - минус 3%. Най-големите производители на вредни емисии от въглероден двуокис са и най-големите икономики в Европа: Германия - 23% от общото производство на вредни емисии, Италия и Франция - по 10%.
 

Thinkstock/Getty Images


Според последни данни на Световната здравна организация (СЗО) - всяка година близо 7 милиона души умират от болести, свързани с излагането на замърсен въздух. Само на територията на Евросъюза мръсният въздух през миналата година е причинил смъртта на над половин милион души, отчитат още експертите на организацията.

Замърсеният въздух убива 7 милиона души всяка година

Според тях външното замърсяване на въздуха, причинено от изгаряне на твърдо гориво в ТЕЦ-овете по света, други вредни източници, както и вредните емисии от автомобилите, са причина за смъртта на 4,2 млн. смъртни случая в световен мащаб. Домашното замърсяване на въздуха, причинено отново от въглища, дърва и други източници на изгаряне на битово отопление - е причинило смъртта на близо 3,8 милиона души по света годишно.
 

ThinkStock/Getty Images


Пак според здравни експерти - мръсният въздух е отговорен за 43% от смъртните случаи от белодробни болести в световен мащаб, около 30% - за белодробен рак, около 25% за болести на сърцето и също около 25% за инсулти.

Емисиите на въглероден двуокис представляват около 80% от всички емисии на парникови газове в световен мащаб, като те оказват съществено влияние върху климатичните условия в световен мащаб, върху икономическия растеж, върху размера на населението и неговото здраве, коментират експертите на здравната организация.
БТА