"Окончателната цена ще внесем на 1 май", заяви шефът на дружеството
Към днешна дата се очаква цената на природния газ през месец май да бъде 79-80 лева за мегаватчас, което е намаление с над 18 процента спрямо настоящия месец.

Това каза изпълнителният директор на "Булгаргаз" Деница Златева по време на днешното открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за обсъждане на доклад относно заявление от обществения доставчик от 10 април за утвърждаване на цена за май, по която да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

"Окончателната цена ще внесем на 1 май, но в този диапазон ще бъде цената за месец май", заяви Златева. 

Изпълнителният директор на "Булгаргаз" посочи, че това е с 10-11 лева под внесената цена на 10 април (бел. реп. – от 90,10 лева за мегаватчас).

Президентът на Азербайджан пристига на посещение у нас

По-късно през деня КЕВР на закрито заседание ще вземе решение за цената на природния газ за следващия месец, информира председателят на КЕВР Иван Иванов.

 КЕВР утвърди цена на природния газ за април от 98,16 лева за мегаватчас, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че предложението на

"Булгаргаз" за май е с 8,21 процента по-ниска цена от утвърдената регулирана цена за април.

На въпрос на председателя на КЕВР Иван Иванов, Деница Златева отговори, че към днешна дата се очаква цената за юни да бъде с около 3-4 процента по-ниска от тази за месец май. 

Няма никакви проблеми с доставките на природен газ до края на годината, изтъкна изпълнителният директор на "Булгаргаз".

Цената на газа за май ще бъде с около 18 лева по-ниска в сравнение с април, което е разлика от около 18%. Това заяви пред журналисти Иван Иванов, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 

От цена 98 лева за април, за май цената ще бъде около 80 лева за мегаватчас, уточни Иванов. 

Според него тенденцията за понижаването на цената на газа ще се запази и занапред. 

„В краткосрочен и средносрочен план тенденцията ще се запази, защото европейските енергийни борси за природен газ показват стабилност и устойчивост. Освен това са запълнени в основна степен европейските газови хранилища“, аргументира се той. 

Иванов цитира информация от днес, според която страните в Европа започват процес на повишено нагнетяване на природен газ в хранилищата си. По думите му така европейските потребители ще посрещнат спокойно отоплителния сезон през 2023/2024 година. 

Според него потребителите в България също не трябва да притесняват от високи сметки, защото цената на природния газ е значително по-ниска. 

Иван Иванов коментира темата след днешната церемония по подписването на меморандум между България, Румъния, Унгария, Словакия и Азербайджан, който цели да гарантира сигурни доставки на природен газ за региона на Централна и Югоизточна Европа, както и за целия ЕС. 

Той отбеляза, че е разгледан доклада относно заявлението на азербайджанската компания "Сокар" (SOCAR) за издаване на лицензия за дейността търговия с природен газ.

По думите му това дава възможност след 2 седмици да се даде такава лицензия.

По същество заключението на КЕВР е, че параметрите, заложени от "Сокар" в бизнес плана за периода 2023-2027 г., осигуряват необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с дейността търговия с природен газ.

Иван Иванов отбеляза, че това още повече засилва позициите на България като страна, която се явява изходна за доставката на природен газ за други страни в региона.

Припомня ме, че в присъствието на президентите на България и Азербайджан Румен Радев и Илхам Алиев днес в София ще се състои церемония по подписване на Меморандум за разбирателство за насърчаване на сътрудничеството между операторите на газопреносните системи на България ("Булгартрансгаз"), Румъния (Transgaz), Унгария (FGSZ), Словакия (Eustream), както и държавната петролна компания на Република Азербайджан (SOCAR).  

След церемонията президентите Румен Радев и Илхам Алиев ще открият официално офис на "Сокар" в София. Отварянето у нас на представителство на държавната петролна компания на Азербайджан беше договорено между двамата държавни глави през септември миналата година.
Антоан Николов/БТА