Природният газ през април се очаква да бъде 98,08 лева за мегаватчас (MWh). Това каза изпълнителният директор на "Булгаргаз" Деница Златева по време на открито заседание на КЕВР. 

На него се обсъжда доклад относно заявление от обществения доставчик от 13 март за утвърждаване на цена за следващия месец, по която да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Тя добави, че към днешна дата цената през май се очаква да бъде около 88 лева за MWh.

КЕВР утвърди цена на природния газ за март от 106,74 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че ако КЕВР утвърди цена от 98,08 лева за мегаватчас, то синьото гориво през април ще поевтинее с 8,11 процента спрямо настоящата.

Искаме помощ от ЕК заради скъпия газ в хранилището в Чирен

В доклада на "Булгаргаз" от 13 март беше записано, че се предлага цена от 103,08 лева за MWh - без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, което беше с 3,42 на сто по-ниска цена спрямо тази през март.

На 1 април до 10 часа КЕВР очаква актуализираните цени за следващия месец, обяви председателят на регулатора Иван Иванов.

Той съобщи, че окончателното решение ще бъде взето на закрито заседание на КЕВР на 1 април от 15 часа. 

По думите му намаляването на цената ще се отрази благоприятно и води към запазване или съвсем минимално повишаване на цената на топлинната енергия.
Антоан Николов/БТА