Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец април в размер на 98,16 /MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщиха от дружеството.

На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Предложената цена е с 8% по-ниска от утвърдената цена за м. март 2023 г. - тогава цената на газа беше 106,74 /MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

В доклада на "Булгаргаз" от 13 март беше записано, че се предлага цена от 103,08 лева за MWh - без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, което беше с 3,42 на сто по-ниска цена спрямо тази през март.

Очаква се Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да вземе окончателното решение за цената.