Всички актове и документи, подписвани от Кирил Петков като министър на икономиката могат да бъдат атакувани пред Върховния административен съд. Той от своя страна може да обяви съответното решение за нищожно.

Съдът определи за противоконституционен указът за назначаването на Кирил Петков

Това коментира пред DarikNews.bg Пламен Киров, бивш конституционен съдия във връзка с решението на Конституционния съд, с което се обявява за противозаконен част от президентския указ, с който е Кирил Петков е назначен за министър.

"Решенията на МС се взимат единодушно и това, че гласът на Кирил Петков няма да се брои не би трябвало да бъде проблем. Но, индивидуалните му актове са нищожни, защото от решението на КС излиза, че той на практика не е бил министър", обясни Пламен Киров.

Кирил Петков представи в КС документа, удостоверяващ, че не е канадски гражданин

"Отмяната на президентския акт в частта му за министъра на икономиката означава, че подписаните от него документи и актове могат да бъдат атакувани пред ВАС", тълкува още той решението на КС.

През лятото стана известно, че Петков има двойно гражданство, което според законите на България не му позволява да заема висш държавен пост. Той заяви, че е подал заявление до канадските власти, с което се отказва от това гражданство на 21 април, а няколко месеца по-късно съобщи, че разполага с документи, според които не е канадски гражданин.

КС беше сезиран от 55 народни представители от ГЕРБ от 46-ото Народно събрание с искане за установяване на противоконституционност на указа на президента Румен Радев от 10 май в частта, свързана с назначаването на Петков.