/ ThinkStock/Getty Images
От Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) отговориха на "Активни потребители" като заявиха, че засилват контрола над млечните продукти на пазара. От асоциацията в четвъртък съобщиха, че според тяхно проучване сиренето на пазара у нас съдържа над 60% вода. 

Във връзка с разпространена от асоциация „Активни потребители“ информация за изследвани проби от млечни продукти с наличие на немлечни мазнини и повишено водно съдържание, Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) уведомява, че:

За да гарантира правото на потребителите да получават пълна и вярна информация за храните, които закупуват и консумират, БАБХ организира и извършва ежеседмичен контрол на предлаганите на пазара млечни продукти за нерегламентирано влагане на немлечни мазнини и за съответствие по физикохимични показатели, съгласно технологична документация на производителя, чрез вземане на проби от търговска мрежа.

"Активни потребители" : Сиренето на пазара съдържа над 60% вода

Пробовземането се извършва с участието на представители на Комисия за защита на потребителите (КЗП), браншовите организации на млекопреработвателите, асоциация „Активни потребители“ и Сдружение за достъпна и качествена храна по покана от Агенцията по храните. По този начин БАБХ гарантира и съответствието на предлаганите продукти с Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти.

От началото на годината до 17.11.2022 г. от търговската мрежа са взети 145 бр. проби от млечни продукти, които са изпитани за наличие на немлечни мазнини и за съответствие по физикохимични показатели съгласно технологичната документация на производителя. Към момента резултати от изпитване са получени за 144 бр. проби.

Взетите проби от млечни продукти по видове са:

сирене - 62 бр.
кашкавал - 35 бр.
кисело мляко и цедено мляко - 24 бр.
прясно мляко и мляко за пиене - 15 бр.
масло - 6 бр.
заквасена сметана - 2 бр.
извара - 1 бр.

При извършените изпитвания не е установено влагане на немлечни мазнини в млечните продукти, а отклоненията са от зададените по Технологична документация на производителя физикохимични показатели. От получените резултати на изследваните 144 бр., несъответстващи са 16 бр. млечни продукти, 6 от които с отклонение по показателите масленост и сухо вещество (с повишено водно съдържание).

Допуска се в обектите за търговия с храни да се предлага сирене с повишено водно съдържание, като същото трябва да бъде предварително поставено от производителя в опаковка, която не може да бъде отстранявана в търговския обект и на етикета да е посочено „саламурено сирене с повишено водно съдържание“. Такова сирене не може да се предлага в насипно състояние на витрина!

За установените несъответствия БАБХ е предприела необходимите действия по компетентност към бизнесоператорите, производители на млечни продукти.

БАБХ е предоставила информация за резултатите от извършените изследвания на млечни продукти, като последната е в писмен вид на 30.09.2022 г.

При получаване на официален сигнал от браншови и потребителски организации, съдържащи приложени протоколи от изпитване по съответните показатели от акредитирана лаборатория, БАБХ предприема мерки в своята компетентност, включително вземане на проби по официален контрол от цитирания в сигнала продукт. След получаване на резултатите от лабораторния анализ се предприемат административни мерки към оператора, произвеждащ или предлагащ продукта, включително спиране от експлоатация на обекта.

Във връзка с гореизложеното, Агенцията по храните ще засили официалния мониторинг на предлаганите на пазара млечни продукти чрез увеличаване на броя проби от търговските обекти.
БАБХ