/ Thinkstock/Getty Images
23% ромските деца никога не са посещавали училище и детска градина. Няма отпадащи ученици от 1 до 4 клас, но след това до 12 клас само 3-4% от тези деца завършват средно образование, а само 1% - висше.
 
Мотивират 1200 ромски ученици със стипендии

Тревожната статистика изнесе председателят на синдиката на българските учители Янка Такева, в рамките на конференция, посветена на социализиране на децата от ромски произход в училището и обществената среда.
 
Основната причина за това според нея е, че за техните родители образованието не е ценност. Пътят за справяне с проблема са от една страна рестриктивните политики спрямо тези родители като спиране на детските надбавки и помощи от Бюрата по труда, но също така и насърчаващите мерки спрямо ромите като обучения и включване в различни проекти.