/ ThinkStock/Getty Images
При средна цена 96.75 лева за мегаватчас е търгуван днес токът на Българската независима енергийна борса /БНЕБ/, показват данните от търговията на борсата при сегмента "пазар ден напред". Сделките са на база утрешен ден на доставка /12 февруари/.

Средната цена на пиковата енергия /9.00-20.00 ч./ e 109.28 лв. за мегаватчас. Извънпиковата енергия /1.00-8.00 ч.; 21.00-24.00 ч./ е изтъргувана при средна цена 84.22 лв. за мегаватчас.

Най-ниската цена в рамките на днешната сесия, при утрешен ден на доставка, е 47.95 лв. за мегаватчас, достигната за 4.00 - 5.00 ч., а най-високата е 136.05 лв. за мегаватчас - за 18.00 - 19.00 часа.

„Топлофикация София“ с първи успешни сделки на газовата борса

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 39 978.70 мегаватчаса електроенергия.

Енергийната борса вчера затвори при средна цена 85.32 лв. за мегаватчас.

В сегмента "пазар в рамките на деня" за днес, 11 февруари, БНЕБ отчита до момента общ търгуван обем от 798.50 MWh. Среднопретеглената дневна цена е 79.53 лева за мегаватчас.