Договорили сме над 5 млрд. евро по оперативните програми до 2020 г.

/ БГНЕС, архив
Над 5 млрд. евро или 45% са договорените суми до момента по оперативните програми за периода 2014-2020 г. В сравнение с предходния програмен период имаме над 25% увеличение на подадените проектни предложения, 4,5 млрд. лв. повече договорени суми, близо 3% увеличение на плащанията.
 
Това е съобщил вицепремиерът Томислав Дончев по време на Годишната среща с представители на Европейската комисия за преглед на изпълнението на програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), която се е провела днес в Министерския съвет, съобщиха от пресслужбата на кабинета.
 
Модернизират спешните центрове с пари от ОП "Региони в растеж"

"Продължаваме активно да работим за намаляването на административната тежест, касаеща всички участници в системата, популяризирането на електронни документи и процеси, включително и пълното интегриране на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в ИСУН 2020", отбелязал вицепремиерът Дончев.
 
Виктория Алиата, директор в ГД "Регионална и селищна политика" на Европейската комисия, е подчертала, че през настоящата година за първи път се прави съвместен преглед на постигнатото от България през новия програмен период, разглежда се приносът към целите на Стратегията Европа 2020 и се коментират конкретни препоръки по изпълнението на програмите. Вторият преглед ще е през 2019 г., когато вече ще се говори за постигнати индикатори и оценка на изпълнението.
 
Участие във форума са взели също представители на ГД "Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване", ГД "Земеделие и развитие на селските райони" и ГД "Морско дело и рибарство" на ЕК, които са отбелязали своето задоволство от степента на сътрудничество, както и напредъка, реализиран от отделните управляващи органи на програмите, съфинансирани от ЕСИФ.
 
Важно за България е изпълнението на всички предварителни условия и полученото потвърждение от Европейската комисия, както и достигнатото над 95% усвояване за програмен период 2007-2013, се посочва още в съобщението.