Модернизират спешните центрове с пари от ОП "Региони в растеж"

/ Деян Герговски
Основен ремонт и оборудване на 27 центъра за спешна медицинска помощ във всяка от областите в страната и техните филиали. Това предвиждат инвестициите по процедурата за модернизация на Спешната помощ, която ще се финансира по линия на управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съобщиха от пресцентъра на МРРБ.
 
Управляващият орган обяви за съгласуване проект на Насоки за кандидатстване по процедурата. Финансирането е по Приоритетна ос 4 "Регионална здравна инфраструктура". Общият бюджет е 163,5 млн. лв., а бенефициент - Министерството на здравеопазването. Крайният срок за кандидатстване е 30 март 2018 г., се посочва още в съобщението.
 
Договорили сме над 5 млрд. евро по оперативните програми до 2020 г.

Предвижда се да бъдат закупени съвременни санитарни превозни средства, осигурени с комуникационно оборудване и медицинска апаратура за спешна медицинска помощ. Ще има възможност и за телемедицина, което ще позволи консултации със специалисти от разстояние. Ще се строят нови сгради, ще се реконструират, ремонтират или преустроят съществуващи и ще се оборудват центровете за спешна медицинска помощ и техните филиали. Ще се подобри достъпът за лица с увреждания до сградите и околното пространство.
 
Помещенията, в които се приемат и обработват повикванията за спешна медицинска помощ от тел.112 и в които се осъществява координация на спешните екипи, ще бъдат модернизирани. В залите ще се създадат и условия за практическо обучение на екипите.
 
Ще паднат ли финансовите лимити за определени болници?

Целите на процедурата са да се подобри достъпът до спешна медицинска помощ, спешната диагностика, лечение и наблюдение на пациентите до 24 часа, както и да се намали броят хоспитализации в здравната система, уточниха от регионалното министерство.