ЧЕЗ, EVN и E.ON искат по-високи нива за инвестиции в ел. мрежата
ЧЕЗ, EVN и E.ON искат по-високи нива за инвестиции в ел. мрежата / netinfo
Трите елктроразпределителни компании – CEZ, EVN и E.ON, са единни в исканията си регулаторната комисия да определи по-високи нива на инвестициите в мрежата, които да позволят подобряване на качеството на електрозахранването и услугите съгласно инвестиционните планове. Това стана ясно на провела се кръгла маса на тема „Индустрия на кръстопът. Услуги и инвестиции за по-добро качество на живот”. На събитието бяха поканени всички заинтересовани страни в електроенергийния пазар: секторната регулаторна комисия, държавни институции, енергийни компании, представители на потребителите и независими експерти.

Представителите на трите енергийни дружества се обединиха около становището, че в условията на поскъпващи енергийни ресурси цените на електро- и топлоенергията не могат да бъдат задържани на изкуствено ниво. На потребителите трябва да се помогне да консумират енергията по-ефективно, а социалната политика на държавата да подкрепи клиентите с ниски доходи, призоваха още от електроразпределителните компании. Отчетено бе и това, че сигурността на доставките и качеството на предоставяните услуги не могат да бъдат гарантирани без осъществяването на необходими вложения, това може да се отрази и върху конкурентноспособността на българската икономика.

Според Валентин Кирчев, директор на дирекция "Електроенергетика" в ДКЕВР никой не спира дружествата да инвестират и допълни, че средствата трябва да бъдат разходвани целенасочено, най-вече за подобряване на електропреносните мрежи.

Иванка Диловска от Министерство на икономиката и енергетиката заяви, че цените на петрола ще продължават да се покачват, а това неминуемо ще доведе до повишаване на цената на тока. „Трябва да адаптираме собствените си действия и да не бъдем изненадани от този факт”, подчерта още Диловска.