Бизнесът и синдикатите искат среща с президента Румен Радев и премиера Стефан Янев. Целта е да бъдат предприети спешни действия за компенсиране на необосновано високите цени на електроенергията. Това поискаха в отворено писмо от АИКБ, КТ „Подкрепа“ и КНСБ до президента и премиера, с копие до отговорните министри. Писмото е по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и ССИ.

В него заинтересованите страни твърдят, че не трябва да се губи време и настояват да се премине към осъществяване на вече оформените финансови мерки. Те настояват за организиране на среща след 22.10.2021 г., на която да се обсъдят:

• предложените мерки за финансова компенсация на небитовите потребители, а именно възстановяване на 75 % от надвзетото (надвишението на платената цена над прогнозната цена на КЕВР, която е и референтната цена за бита). За месец август това са 74 лева, за месец септември – 94 лева, а за месец октомври това се очертава да е сума от порядъка на 180 лева за мегаватчас. Следва възстановяването на надвзетото да се извършва до нормализирането на цените.;

• планът за недопускане на ценова ескалация през зимата 2021/2022.

В отвореното писмо се казва още:

Критичната ситуация за голям брой потребители на електрическа енергия на свободен пазар ни кара да бъдем настоятелни в търсенето на конкретни решения в кратки срокове. Цените на електроенергията растат „необуздано“ и стойността на мегаватчас постоянно бележи нови рекордни стойности. При 119.00 лв. за мегаватчас средна прогнозна цена на КЕВР на електроенергията за периода юли 2021/юни 2022 г., цената за месец август беше 218.17 лв., за месец септември – 244.50 лв., а за първите двадесет дни на месец октомври вече е 368.60 лв., като не може да се прогнозира какъвто и да било „таван на цените“, при това преди да е настъпила зимата.

На проведената от Вас кръгла маса на 18.10.2021 г. по тези въпроси, имахме възможност да обсъдим редица възможни мерки и видяхме, че има разбиране за планиране на конкретни мерки, пише още в писмото.

На 19.10.2021 г. се проведе протест по същия повод, а представители на протестиращите бяха приети от вицепремиера и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев, министъра на енергетиката Андрей Живков, заместник-министъра на енергетиката Мирослав Дамянов на съвместна среща, на която присъстваха още г-н Иван Иванов – Председател на КЕВР, г-н Валентин Николов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, г-н Константин Константинов - Изпълнителен директор на „Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД. На срещата отново беше потвърдено, че се работи по вече обсъжданите мерки.

Бяха посочени конкретни механизми за финансово компенсиране на широк кръг стопански потребители, включително чрез Фонд „Сигурност на Енергийната Система“. От наша страна, ние потвърдихме подкрепа за готвените мерки, но все още не виждаме резултат, се казва още в писмото.