/ / / iStock/Getty Images
За шеста поредна година Националната асоциация на зърнопроизводителите обявява конкурс за стипендия „Иван Генчев Танев“.

Отличието е учредено в памет на Иван Генчев Танев, председател на Тракийския съюз на зърнопроизводителите от декември 2011 година до август 2014 година, и неговите изключителни заслуги за развитието и дейността на НАЗ.

Студентите, които кандидатстват, трябва да завършват бакалавърска специалност и да продължават обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” в областта на: растителната защита, растениевъдството или аграрното инженерство.

Кандидатите трябва да се обучават в редовна форма, а средният успех от бакалавърската специалност да е не по-нисък от отличен 5.50.

Зърнопроизводителите настоява за форсмажорна година за районите, пострадали от сушата

Стипендията се отпуска еднократно в размер на едногодишна такса за обучение за академичната 2021/2022 година, отворен е за кандидати от всички висши учебни заведения в страната, акредитирани за горепосочените специалности. Предимство в подбора ще имат кандидатите с по-ниски или приблизителни до средните за страната доходи

Необходими документи:

– Попълнен формуляр „Молба-декларация“ – образец, който може да бъде изтеглен от сайта www.grain.bg;
– Академична справка за целия период на обучение в ОКС „бакалавър“;
– Уверение, издадено от съответното висше учебно заведение, за продължаване на обучението в редовна форма в магистърска специалност;
– Документ за брутния месечен доход на член от семейството за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. (служебни бележки за всички видове доходи);
– Попълнена декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни

Крайният срок за кандидатстване е 5 ноември.

Конкурсът ще протече в два етапа:първият кръг е разглеждане и преценка на кандидатурите, а през втория етап ще се проведат индивидуални интервюта с кандидатите.

Документите за кандидатстване се подават по електронен път на e-mail: office@grain.bg или по пощата на адрес: 1606 София, ул. „Владайска“ 39А, ап. 2.
 
НАЗ