/ БТА
В Ямбол откриват дарителска сметка за средства, с които да бъде издигнат паметник на Васил Левски.

В  нея вече са постъпили първите суми, а за максимална прозрачност имената на всички дарители, застанали зад каузата, ще бъдат оповестени публично.

Идеята за създаването на паметник на Дякона възниква още през 2014 година след отправена молба от Петър Панков - учредител на сдружение „Левски-Дяконът“.

Откриват паметник на Васил Левски в Русе

Пет години по-късно, през април 2019 г., Общински съвет -Ямбол дава съгласие за поставяне на паметника в Ямбол.

До този момент обаче средства за кампанията не са били събрани, а дарителската сметка на Сдружението е закрита.

Може да подкрепите начинанието чрез следната банкова сметка:

Получател: Община Ямбол

BG13SOMB9130 8424 4203 44

Код за вид плащане: 44 51 00

С пояснение: Дарение - паметник на Васил Левски

BIC: SOMBBGSF

„Общинска банка“ АД – Клон Ямбол

Външният вид на монумента ще бъде прецизиран след провеждането на конкурс за идеен проект.

Старозагорски ученици участваха във филм за Васил Левски

Едно от основанията да бъде издигнат паметник на Васил Левски в Ямбол е, че Апостола на свободата е идвал в града и е повлиял за създаването на революционен комитет.

Според ямболския историк Хараламби Баев най-вероятно Дякона е посетил града по време на първата от четирите си обиколки из българските земи. Тя била осъществена от 11 декември 1868 до 24 февруари 1869 година, като при нея Левски пристигнал в Българско откъм Цариград. Тази обиколка била само с опознавателна цел и по това време Апостола не изграждал комитети. Васил Левски е дошъл в Ямбол през декември 1868 година.

През 1872 година ямболският революционер Георги Дражев се срещнал с Левски и на следващата година създал революционен комитет в града.

Инициативата стартира по повод 18 юли - рождената дата на Васил Левски.
 
 
община Ямбол