/ ThinkStock/Getty Images
Министерството на отбраната ще предостави на Община Ямбол безвъзмездно имотите, които се намират на територията на бившите Пехотински казарми.

„Собствеността им ще бъдат прехвърлена на община Ямбол, защото те са необходими за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение“, става ясно от отговора на служебния министър на отбраната Георги Панайотов.

Шестте имота и прилежащите към тях сгради, които ще прехвърли Министерство на отбраната, са с обща площ от почти 400 декара. Изключение прави имот, в който се съхранява движимо имущество в управление на министерството.

Жителите на Ямбол могат да подават сигнали на сайта на общината

Процедурата включва отнемане правото на управление на Министерство на отбраната със заповед на областния управител на  Ямбол, след като вече е получено становището на министъра на отбраната.

Отнемането на правото на управление върху имотите ще бъде последвано от безвъзмездното им прехвърляне в собственост на общината с решение на Министерски съвет.

През месец юни 2021 година Община Ямбол възобнови процедурата за придобиване на собственост на имотите с отпаднала необходимост, намиращи се на територията на бившите Пехотински казарми. Първото искане е отправено през месец май 2020 година, а второто - през месец декември 2020 година. Прехвърлянето се случи след среща между областния управител Георги Чалъков, кметът на Ямбол Валентин Ревански и заместник-министъра на отбраната Александър Петков.
 
 
Информационна агенция Фокус