/ НАП-Враца
На 20 февруари, от 14:00 часа в офис на НАП-Враца ще се проведе търг с тайно наддаване за продажба на култовата дискотека във Враца - „GO PLAY“, известна в цялата страна като „Буркана“, ведно с кафене „Антик“. Недвижимият имот е с  площ 964.69 кв.м., първоначалната му цена е 587 650.00 лв. Обектът се намира на ул. „Христо Ботев" № 1 и е разположен на две нива.

НАП обяви нова дата за продажбата на култова дискотека във Враца

За да се включат в наддаването, желаещите трябва да преведат по банков път до 15.02.2019 г., депозит за участие в размер на 20 % от обявената начална продажна цена, т.е. 117 530 лв. Предложенията за участие в търга се подават на адрес гр.Враца,  ул.”Васил Кънчов“ № 86 всеки присъствен ден от 12 февруари до 15. февруари, от  9:00 ч. до 17.30 ч.

Огледи на имота ще се извършват всеки присъствен ден от 11.02.2019 г. до 15.02.2019 г., от 09.00 ч. до 12.00 ч., на адрес: гр. Враца, ул. „Христо Ботев" № 1. Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена, може да се намерят в сградата на офис на НАП и на страницата на НАП на адрес: www.nap.bg., в рубриката „Продажби".