Възможности 2017 г. – повече проекти, повече инвестиции в област Видин
Възможности 2017 г. – повече проекти, повече инвестиции в област Видин / ОИЦ Видин

Цикъл от срещи за представяне на възможностите за кандидатстване през 2017 г. по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България (Програма за развитие на селските райони и оперативните програми) старитра днес в Чупрене екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин). Целта на цикъла от срещи е да се активизира проектната активност на всички групи бенефициенти и така през 2017 г. в област Видин да има повече финансирани проекти и съответно повече инвестиции в различните сфери на живота.

 

В присъствието на кмета на община Чупрене Ваньо Костин и представители на администрацията и местната общност екипът на центъра представи процедури и мерки за финансиране на туризма и предприемачеството (от Програма за развитие на селските райони, оперативните програми, трансграничните инструменти и програма “Еразъм плюс”). Управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова и експертът Цветомир Ценков акцентираха на изключително високия  интерес в региона към темата за предприемачеството и самонаемането и изразиха надежда и местния бизнес и бъдещите предприемачи в Чупрене също да се възползват от възможностите, които им ще предоставят догодина Европейските структурни и инвестиционни фондове в България.

Участниците в срещата бяха запознати подробно и с индикативните графици за прием на оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони. Кметът Ваньо Костин посочи, че община Чупрене ще насърчава проектната активност на бизнеса при одобрение на стратегията на местната инициативна група, както и ще депозира проекти за брегоукрепване, закупуване на почистваща техника и за читалището при обявяване на нови покани по трансграничните програми със Сърбия и Румъния. Костин изтъкна, че в първия програмен период общината е привлякла от одобрените си проекти над 20 млн. лева инвестиции, които може да увеличи и надгради при аткрактивни процедури и мерки от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, трансграничните програми и Програмата за развитие на селските райони.