/ iStock/Getty Images
Проекти в сферата на образованието, туризма и спорта са в основата на бъдещото партньорство между Враца и румънския град Крайова, съобщиха от Общината.

Меморандумът за сътрудничеството между двете общини бе подписан от кмета Калин Каменов и румънския му колега - Лия-Олгуца Василеску.

Иновативна система следи за безопасното движение на електробусите и тролейбусите във Враца

Планираните проекти, по които партньорите ще кандидатстват са насочени към създаването на туристически маршрути, модернизиране на образователна инфраструктура, изграждане на инфраструктура за атракционни паркове, за планински, горски, воден и екстремен туризъм.

Двете общини ще работят по реализирането на проектните идеи:

- ”Популяризиране на градовете като атрактивни туристически дестинации“ - чрез създаването на тематичен туристически маршрут „Ботевият път“ и организиране на панорамни обиколки по туристически маршрути в румънския града

- Модернизация и изграждане на инфраструктура за спортен и екстремен туризъм“ - „Адреналин парк“ във Враца и обновяване на скейт паркове в Крайова

- Модернизация на образователна инфраструктура“ – изграждане на образователен кампус в Крайова и реновирането на бунгала за изграждане на трансграничен лагер във Враца

”Създаване на туристически атракции“ - аудио-визуален спектакъл, експониращ Врачанските скали и художествено осветяване на паметници на културата в Крайова;

- Атракция „Панорамна гледка“ - изграждане на пасарелки със стъклен под във Враца и Крайова

- Развитие на модерен и атрактивен планински, горски и воден туризъм“ – възстановяване на въжен лифт „Леденика“ и развитието на Музей на водата в Крайова


Меморандумът се сключва за периода на изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния-България. На официалното събитието присъстваха още: заместник-кметът инж. Цветан Стойчков и заместник-кметът на Община Крайова - Аурелия Филип.

Крайова е побратимен град на Враца от 1971 година, като двустранните взаимоотношения са препотвърдени през 1996 година.