асистент
асистент / iStock/Getty Images
Заедно с кмета на Враца Калин Каменов открихме новия Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, финансиран по оперативна програма "Региони в растеж", съобщи във Facebook министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

"Със съвместните усилия на община Враца и подкрепата на ОП "Региони в растеж" в последните години бяха изградени Центрове в подкрепа на деца и младежи в неравностоийно положение, но бяхме длъжници на възрастните хора. С откриването на социалната услугата за възрастни хора, които имат нужда от 24 часова грижа, даваме дължимата подкрепа и на тях. Поздравявам Община Враца за последователната политика за осигуряване на социални услуги на територията й за всички уязвими групи", написа министърът.

Изграденият Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване се осъществява в рамките на проект на общината, като отпуснатите от оперативната програма средства са в размер на 2234 996 лв. В рамките на проекта са изградени още два Центъра за грижа за лица с психични разстроийства, както и Център за лица с умствена изостаналост. Всяка услуга е с капацитет 15 места. Целевите групи са хората, настанени в Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с.Три кладенци.

За осигуряване устоийчивост на новите социални услуги, които ще се предоставят по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", ще бъдат разкрити 54 работни места, а доставчик на услугите ще бъде община Враца.