Укрепване на свлачището на входа на с. Игнатица

/ Община Мездра
Усилията на Община Мездра за намиране на средства за укрепване на свлачището на пътя за с. Игнатица стигнаха до успешен финал. Вчера в базата на Управляващия орган на Програма за Трансгранично сътрудничество в Кълъраш, Румъния, кметът на Община Мездра инж. Генади Събков и полк. Даниел Никосур Манолеа - главен инспектор на жандармерията на окръг Мехединци, Румъния подписаха договор по проект „Съвместни усилия срещу природни бедствия“.
 
Над 76 000 лв. ще бъдат вложени в подобряване на инфраструктурата в мездренски села

Проектът е на обща стойност 937 151,73 евро. 453 175, 58 евро ще бъдат вложени в Община Мездра.
Освен укрепване на свлачището до с. Игнатица ще бъде изградена и система за ранно оповестяване. В рамките на 30 месеца всички предвидени действия трябва да приключат.
 
Свлачището в Игнатица е регистрирано в края на 2006 г. като периодично се активира и е засегнало почти цялата ширина на външната лента на пътното платно в участък с дължина около 85 метра. Под него, в зоната на стръмния бряг на дерето, е формирано друго свлачище с по-малка площ и дълбочина.

При последваща активация на свлачището, изградената през 2008 г. подпорна стена се е деформирала в участък с дължина 48 м, като по пътното платно са отворени пукнатини. Предвидените средства за другия партньор ще бъдат оползотворени за  закупуване на високопроходим автомобил и модернизиране на техниката в жандармерията на окръг Мехединци.