/ pixabay.com
Национален конкурс за дизайн и изработване на лого и слоган за фирмите-партньори в дуална система на обучение, обявиха Търговско-промишлена палата – Враца и МОН-Регионално управление на образованието Враца.

Двете организации изпълняват проект „Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион за ефективно модернизиране на системите за професионално образование и обучение.

Графичният знак(лого) и слоганът ще бъдат използвани като елемент за графична идентичност на фирмите-партньори от страната, сключили договори с доставчици на професионално обучение за „базирано на работа“ учене в реални работни условия.

Регламентът за използване на логото и слогана ще бъде разработен от българските партньори по проекта и одобрен от МОН, респективно НАПОО.

Всеки проект (лого+слоган)  трябва да бъде представен в общо четири варианта – цветен с надпис, цветен без надпис, черно-бял с надпис и черно-бял без надпис. Крайният срок е 17.00 часа на 30 юни. Няма ограничение на възраст и националност, като всеки участник или обединение от участници има право да се включи с до три проекта.

Повече подробности за условията на Националния конкурс за дизайн и изработване на лого и слоган за фирмите-партньори в дуална система на обучение в професионалното образование и обучение в страната можете да намерите тук.