учение
учение / ОД на МВР Видин
Учението на тема „Действие на органите за "Пожарна безопасност и защита на населението" и ЕСС при опасност от преливане на микроязовир”, предхождано от тренировка на Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия в област Видин (в частта „Защита от наводнения”),  бе проведено на язовир „Божурица”. Участваха служители от РД "Пожарна безопасност и защита на населението"-Видин и Монтана, ОД на МВР-Видин, екипи на центъра за спешна медицинска помощ в областния град, местната структура на БЧК и членове на доброволните формирования към общините Грамада и Брегово.

учение
ОД на МВР Видин

Силите на основните съставни части от Единната спасителна система в област Видин показаха завиден професионализъм и пълен синхрон в действията си. Те проиграха  спасяване с използване на алпийски способи, водно спасяване, надграждане на язовирна стена и аварийно източване на язовир.

Пожарникари евакуираха общинските служители във Видин

Пожаро-тактическото учение е заложено в тематичния план за провеждане на тренировъчни действия от ръководните служители на органите за пожарна безопасност и защита на населението в МВР.

учение
ОД на МВР Видин


 
ОД на МВР Видин