Стартира проект за Комплексни  услуги - индивидуален  подход  на сдружение МОСТ
Стартира проект за Комплексни услуги - индивидуален подход на сдружение МОСТ / netinfo

Стартира проект "Комплексни услуги - индивидуален подход"  на сдружение МОСТ Враца и Община Криводол. Проектът се реализира по Програма на Агенцията по заетостта по  Заемно споразумение със Световната банка. Субсидията  е в размер на 27 хиляди лв.  и ще даде възможност на 110 безработни от Криводол, които ще придобият умения за кандидатстване за работа в съответствие с европейските изисквания.

Те ще усвоят умение да представят себе си пред работодател. Като крайна цел на проекта  се очаква 44 човека да са се реинтегрирали успешно на трудовия пазар и да постигнат нов етап на социално приобщаване, заяви Силвия Ганева-координатор по проекта.

Безработните ще имат 3-дневен тренинг , на които ще се запознаят със ситуациите на трудовия пазар и ще им бъде изработен индивидуален профил за трудова реализация.

За повече информация, чуйте прикачения звуков файл:

Проектът ще продължи до м.ноември 2007 г.