Отстраниха БКС от процедурата за зимно поддържане на пътищата
Отстраниха БКС от процедурата за зимно поддържане на пътищата / Дарик Враца - арихв

Община Враца избра изпълнител на зимното поддържане на общинската пътна мрежа и част от уличната мрежа в селата на региона. На първо място е класирана фирмата „Пътища М” ЕООД, която е предложила най-нисък сбор на относителните стойности по отделните дейности и най-ниска цена.

От процедурата е отстранен вторият участник в обществената поръчка – „БКС – Враца” ЕООД, тъй като офертата му не отговаря на предварително обявените условия. В плика с предложената цена участникът не е представил анализ за формирането на единичната цена за транспорта на материалите за ръчно опесъчаване до селата на територията на община Враца.