/ Дарик - Враца
Общинският съвет във Враца днес ще проведе редовно заседание.

МОСВ отпуска 390 млн. лв. на общини за екологично чист градски транспорт

В дневния ред са включени 22 точки, по-важните от които са разрешение за кандидатстване с проектно предложение „Модернизиране на градския транспорт в община Враца“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура на Oперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“; 

Нови еко автобуси и подновени тролейбуси ще се движат по врачанските улици

Приемане актуализация на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Общината за период 2019-2021 г.; Приемане на решение за освобождаване на МБАЛ „Христо Ботев“-Враца от заплащане на цени за административно-технически услуги, извършвани от Община Враца; Даване на съгласие за провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура за разширение на газохранилището и други.