/ Община Враца
Община Враца ще запази съществуващия тролейбусен транспорт и контактна мрежа, като транспортната схема ще бъде надградена с нови дизелови автобуси с висок екологичен клас.

Представиха реализираните дейности по проекта за обновяване на пешеходната зона

Това стана ясно след провелото се заседание на Общински съвет, в рамките на което с 24 гласа „за“ бе подкрепено предложението на местната администрация за поемането на дългосрочен дълг, в размер на 3 000 000 лева. С него ще бъдат закупени новите автобуси.

Към момента предстои обявяването на обществена поръчка за избор на изпълнител за доставка на до 14 автобуса. До внасянето на докладната за разглеждане от местния парламент се стигна след проведени четири обществени консултации, в рамките на които бяха разгледани всички възможни варианти за развитието на градския транспорт. На обсъждане с граждани бе представен анализ от Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“.

Председателят на сдружението - Виктор Чаушев заяви, че според експертите - дизеловите превозни средства са по-икономични и с по-голям експлоатационен срок, в сравнение с метановите, за които ще трябва да се изгради нова площадка и чиито разходи са 4 пъти по-големи.

Община Враца подписва договор с новия инвеститор Теклас

Целта е да се използва максимално изградената контактна мрежа в града, която ще бъде обслужвана от значително по-нови тролейбуси. Там, където няма мрежа, транспортът ще бъде обслужван от дизеловите автобуси.

По-този начин ще бъдат обхванати и жилищните комплекси „Сениче“ и „Дъбника“, което ще доведе до по-малка необходимост от използване на автомобили в града. За закупуването на тролейбусите са предвидени финансови средства в размер на 300 000 лева от бюджета на Община Враца.

Същевременно местната администрация подготвя предложение в рамките на новия програмен период да бъде осигурено финансиране за общините, които имат контактна мрежа и съществуващ екологичен транспорт, да бъдат допустими за кандидатстване по програми с европейско финансиране.