Най-сериозни са пораженията в село Лиляче
Местната администрация изпрати обобщените данни за нанесените щети по инфраструктурата след проливните дъждове, съобщиха от Общината.

Община Враца

В искането до Комисията по бедствия и аварии са включени 30 обекта - улици, дерета и мостове, като прогнозната стойност за тяхното възстановяване е над 6 милиона лева.

След пороите: Над шест милиона лева са щетите по инфраструктурата в село Лиляче

Най-сериозни са пораженията
в село Лиляче, където наводнението е компрометирало 18 улици и част от дерето на реката.

Община Враца

В село Чирен четири улици са с нарушена настилка. Компрометирани пътни участъци има в село Баница и Голямо Пещене. Включените са и мостът в село Мраморен, както и отводнителен канал в село Бели извор.

Община Враца

Предстои искането на местната администрация да бъде разгледано от Комисията към Министерски съвет.