Община Криводол кандидатства за обновяване на ВиК мрежата
Община Криводол кандидатства за обновяване на ВиК мрежата / netinfo

Община Криводол кандидатства по оперативна програма “Околна среда” с проект обхващащ целия воден цикъл на общината.

Днес кметът Николай Иванов внесе частта от проекта по компонента за техническа помощ. Стойността е около 800 хил. лв, които ще бъдат използвани за предпроектни проучвания, отреждане на терени и проектиране.

С резултатите ще се кандидатства на есен за строителната част, уточни още Николай Иванов.

Ако проектът бъде одобрен - в Криводол ще бъде направена цялостна реконструкция на ВиК мрежата, ще бъдат доизградени битовата и дъждовна канализации и построена пречиствателна станция.