Н.Иванов: 2014 ще е много тежка за финансовата стабилност на общината
Н.Иванов: 2014 ще е много тежка за финансовата стабилност на общината / Дарик Враца - архив
Н.Иванов: 2014 ще е много тежка за финансовата стабилност на общината
69543
Н.Иванов: 2014 ще е много тежка за финансовата стабилност на общината
  • Н.Иванов: 2014 ще е много тежка за финансовата стабилност на общината

По-трудна година от гледна точка на запазване на финансова стабилност очаква да е 2014 година кметът на Враца инж.Николай Иванов. Само в рамките на тази година трябва да се изплати голяма част по кредита от ФЛАГ, всичко получено като кредит за мостово финансиране, тоест трябва да се завършат проектите, да бъдат възстановени средствата и с тях да се възстановят изцяло тези кредити, трябва да се поеме дълг за Водния цикъл и заедно с това трябва да се осигури финансиране за всички останали проекти, които са текущи и вървят към финал, обясни Н.Иванов.

„И това при условие, че местните приходи са същите, тъй като цената за всички услуги ще бъде запазена, няма да има увеличение на данъците и таксите. Затова от гледна точка на финансово усилие - много тежка година“.

По думите му хубавото е че като взаимоотношение с централния бюджет има известен ръст в частта „Изравнителна субсидия и капиталови разходи“. Той е в рамките на 15-20 процента, но тъй като ще има 5 % задържане като буфер в бюджета, реално увеличението е 10-15 %. Задържаната част също може да бъде получена, но само при условие, че не се превиши дефицита в бюджета в национален план.

 

„От гледна точка на инвестиции годината е изключително важна и се надявам да е успешна, каза още Н.Иванов.