Фирма копае незаконно край с.Косталево
Фирма копае незаконно край с.Косталево / netinfo
Незаконно изземване на инертни материали от землището на с.Косталево установиха експерти от РИОСВ – Враца. Кариерата “Междата” е проверена след подаден сигнал по телефона. Нарушителят – фирма с мездренска регистрация, ще бъде санкциониран според действащото законодателство.

През изминалата седмица служители на екоинспекцията, съвместно с Регионалната лаборатория са извършили пробонабиране от отпадни води на предприятия на територията на Враца и Роман. Нарушения и замърсявания при дейността на проверените фирми не е установено. Очакват се резултатите  от взетите проби.

Експерти са извършили проверка и по поречието на р. Лева от хвостохранилището до прохода Вратцата. За констатираното наличие на битови отпадъци в две от деретата, преминаващи през селото, е издадено предписание за почистването им.