/ Община Мездра
Необходимостта на бизнеса от определени специалисти бе темата на среща, която се проведе в общинска администрация Мездра. Организатори бяха областният управител на област Враца Малина Николова, началникът на Регионалното управление на образованието Галина Евденова и кметовете на общините Мездра и Роман - инж. Генади Събков и Валери Ролански.
 
Мездра отбеляза тържествено годишнината от Освобождението си от турско робство (СНИМКИ)

Според Малина Николова, която откри срещата, кметовете на общини, директори на училища и бизнеса са водещи страни в бъдещия план-прием и е крайно време да се предлага образование, свързано с адекватните нужди на бизнеса, така че накрая завършилите средно образование ученици да остават в област Враца.
 

Срещата в Мездра
netinfo


Две основни насоки на държавния план-прием за учебната 2019-2020 г. бяха представени от Галина Евденова – увеличаване броя на паралелките професионално образование и прием по профили и професии с насока технически и ИТ професии. От срещата се очакваше да бъдат дадени заявки от бизнеса за балансиране на план-приема и по-дългосрочно планиране на професионалното образование.
 
Калин Каменов: Трябва да работим заедно за развитието на Северозападния регион

За община Мездра РУО предвижда паралелките да бъдат 6, за община Роман – 1. През 2019 година 143-ма ученици от Мездра и 45-ма от Роман, ще завършат основно образование.

А статистиката от 2017/2018 учебна година показва, че една малка част от завършилите професионални гимназии започват работа по специалността си. затова всички присъстващи се обединиха около становището, че се налага задълбочен анализ, работа с бизнеса и промяна на национални и регионалните политики в образованието.

Кметът на Община Мездра инж. Генади Събков благодари на областната управа и РУО, които винаги са подкрепяли образователната политика на Общината, включително и нововъведената дуална форма на обучение. 

„Бих искал тази гъвкавост да продължава“, поясни инж. Събков. Той очерта шестте важни компонента, необходими нещата в образованието да се случват и младите хора да се задържат в региона. Това са държавата, РУО, общината, училищата, родителите и учениците.
 
Кметът на Роман изрази надежда, че срещата ще бъде ползотворна за всички и ще има развитие. Представителите на бизнеса изразиха недоволство най-вече от липсата на  квалифицирани кадри, затова областният управител насрочи допълнителна среща за доуточняване на броя кадри и професии, с цел устойчивост в следващите пет години.

Човешкият ресурс е голям проблем не само в общините Мездра и Роман, но и в държавата и Европа, около това се обединиха всички присъстващи.