Бг Патриотите стъпиха и във Враца
Бг Патриотите стъпиха и във Враца / ВМРО Враца

Във Враца беше учредена структура на Национално движение "БГ Патриот". Тя е оглавена от Станислав Стаменов. Приветствени слова пред младежите от Враца произнесоха Петър Харалампиев, лидер на "БГ Патриот", също както и г-н Красимир Богданов, народен представител от Патриотичния фронт в 43-то Народно събрание. Те подчертаха колко важно е будната българска младеж да отстоява и съхранява българските национални ценности, традиции и памет, както на национално, така и на регионално ниво.
Основните цели, дейности и активности на Бг Патриот са насочени към:

*Запознаване, проучване, поддържане, съхраняване, популяризиране, развитие на многовековните изконни български народни традиции, обичаи, култура, бит , история и духовност не само в днешната БГ държава, но и останалата част на българското землище.

*Иницииране, подготовка, подпомагане, организиране и реализиране самостоятелно или в сътрудничество с други организации и институции на различни беседи, дискусии, кръгли маси, семинари, лектории, конференции, симпозиуми, зелени училища, форуми, както и на многообразни културни и спортни събития с участието на младежи, студенти, аспиранти, учени, квалифицирани експерти, общественици, както и представители на общински, държавни и международни институции от България и чужбина.

*Активно взаимодействие и добро сътрудничество с представители на българските общности , живеещи зад граница по различни проекти, програми, дейности и инициативи.

*Подпомагане на различни младежки, студентски, детски, спортни, обществени и научни дейности и инициативи, насочени към изучаване и проучване на българското минало, към възпитаване на подрастващите в бодър дух на родолюбие, трудолюбие, добротворство, чест и достойнство.