/ iStock/Getty Images
"Видинската многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка" е получила акредитация за обучение на лекари специализанти", каза директорът на лечебното заведение д-р Ивета Найденова.

Ръководният екип на болницата в продължение на няколко месеца активно е работил и е съставил доклад, за да получи акредитацията и така 13 лекари специализанти ще се обучават на място.

След гладната стачка на медиците във Видин: Започва спешна проверка на болницата

Д-р Ивета Найденова допълни, че се надява лекарите специализанти, които ще се обучават във Видин, да останат на работа във видинското лечебно заведение. "Обучението на лекари специализанти не е новост в българското здравеопазване", допълни д-р Найденова.

Здравното заведение е получило акредитация и за обучение през новата академична година и на студенти по петте специалностите от факултет "Обществено здраве и здравни грижи", която изучават студенти в Русенския университет "Ангел Кънчев".

Д-р Найденова е информирала за това ръководителя на филиала на Русенския университет във Видин, с предложението да се търсят възможности за разкриване такави специалности и в дунавския град.

"Новост за болницата е, че успяхме да акредитираме лечебното заведение за обучение на студенти и се надявам, че обучавайки такива специалисти, поне една малка част от тези медицински сестри ще останат в нашата болница", каза още директорът на здравното заведение.
БТА