/ iStock/Getty Images
В община Видин 2933 домакинства ще могат да подменят старите си отоплителни уреди, използващи дърва и въглища, с алтернативни екологични източници на отопление след извършената оценка на подадените заявления.

На първия етап от набиране на заявления за подмяна на уредите са получени 3379 заявления, а 533 от тях бяха отхвърлени заради грешни данни или неправилно попълнени документи.

След извършената административна проверка на близо 100 от отхвърлените кандидати беше дадена възможност да коригират документите си и да продължат по-нататъшното си участие в проекта.

Удължават срока за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди в Стара Загора

Реалната подмяна на старите отоплителни уреди ще започне през пролетта на 2022 година, като сега се извършват проверки на подадените заявления на място.

Безвъзмездното финансиране по проекта "Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Видин", който се изпълнява от община Видин, е в размер на 12 453 598 лева. Неговата продължителност е 52 месеца, като дейностите трябва да приключат на 15 май 2024 година.
БТА