/ община Стара Загора
Поради повишен интерес за участие в Основната схема за преход към алтернативни форми на битово отопление, в Стара Загора се удължава срокът за прием на документи.

Може да се кандидатства до 29 октомври, а документите се подават всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа в Информационния център на общината.

Кандидати, които са подали документи за участие в Пилотната фаза на проекта и са включени в резервния списък, се класират по право за участие в Основната фаза за същия имот и за същото отоплително оборудване, за което са кандидатствали за подмяна на отоплението на дърва и въглища през Пилотната фаза.

Великотърновци могат да кандидатстват за смяна на старите замърсяващи печки

В случай, че желаят да продължат участието си в проекта и да им бъде подменено отоплителното оборудване през Основната фаза, те трябва да посетят офиса на общината, където да потвърдят желанието си чрез подписване на декларация по образец.

Допълнителна информация и документи за участие са налични на сайта на Община Стара Загора и на електронната страница на проекта: http://lifeipcleanair.eu/.
 
община Стара Загора