/ iStock/Getty Images
Започва сключването на договори за безплатна подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологично алтернативно отопление по проекта за подобряване качеството на въздуха в община Димитровград, съобщиха от Общината.

Контрактите ще се подписват в офиса на проекта, като класираните по първа покана потребители ще бъдат уведомени по телефона за конкретната дата и час на заверката на документите.

До края на 2021 г. продължава подкрепата на деца с увреждания в Хасково

Така проектът, който е на стойност над 7,5 милиона лева и чийто обхват ще бъдат към 2500 домакинства в общината,
навлиза в последния си етап.

Досега беше организирана разяснителна кампания сред населението и бяха проучени неговите нагласи. От октомври миналата година бе разширен и обхватът на проекта с включването на домакинства от селата в общината и град Меричлери.

Мнозинството от одобрените домакинства желаят да преминат на отопление с климатици, по-малка част от тях желаят да се отопляват за в бъдеще на газ.