/ netinfo
Днес в аулата на Великотърновския университет „Св. св.  Кирил и Методий” абсолвентите от професионално направление  3.7 „Администрация и управление”  на Стопанския факултет на  получиха своите дипломи.

Вицепремиерът Томислав Дончев, който е възпитаник на Великотърновския университет,  приветства студентите по случай тяхното дипломиране, след което заедно с ректора на университета проф. д-р Христо Бонджолов връчиха дипломите на отличните студенти.

Дипломиралите се са 203 души, от които 88 с отличен успех. Те получиха специални грамоти от ректора проф. д-р Хр. Бонджолов, а Грета Ганчева и Боян Йорданов, които завършват магистърската програма „Управление на проекти” с успех 6.00, получиха и луксозното издание на книгата „Символите на България”.