Ремонтират социалната служба в Свищов
Ремонтират социалната служба в Свищов / www.svishtov.bg

Предстои ремонт на дирекцията за социално подпомагане в Свищов. Вече е подписан договор за безвъзмездно финансиране от 116 069 лв. Средствата се осигуряват по Оперативната програма за регионално развитие.

Ремонт на покрива, подмяна на дограма и подова настилка, топлоизолация и изграждане на ел- и ВиК-инсталация включва финансирането.

Крайният срок за реализация на ремонтните дейности е до декември 2013 г. Предвидено е и изграждането на достъпна среда за хората с увреждания.