ПУДООС одобри проекта на Община Горна Оряховица за рекултивация на сметището

/ Община Горна Оряховица

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) одобри проекта на Община Горна Оряховица за рекултивация на общинското депо за битови отпадъци, което се намира в местността „Бабенец“. Сметището беше закрито през септември 2016 г. и от тогава битовите отпадъци се извозват в Регионалното депо в Шереметя.

Започнаха летни ремонти в селища на Община Горна Оряховица

Сега ПУДООС отпуска близо 4,2 млн. лв. за техническа рекултивация на общинското сметище. Тя включва изкопни дейности на стари отпадъци, предепониране, изграждане на газоотвеждаща система с 6 газови кладенеца, полагане на бентонитова геомембрана за хидроизолация, изграждане на канавки за повърхностно отводняване, доставка и полагане на хумусни земни маси.

Предстои встъпителна пресконференция по проекта за енергийна ефективност на многофамилни сгради в Горна Оряховица

След техническата, ще се направи и биологична рекултивация, която ще е изцяло за сметка на Общината. Сумата възлиза на 106 хил. лв., а средствата са от натрупаните през годините отчисления, които Общината плаща към РИОСВ-Велико Търново по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците.

Инж. Добромир Добрев: Горна Оряховица трайно променя своя облик

Самата биологична рекултивация ще се извърши в продължение на три години и включва доставяне на тревни смески, подготовка на почвата - култивиране, брануване и подравняване, поливане и косене на тревата.

В момента се изготвя документацията за избор на изпълнител на посочените дейности, която също трябва да бъде одобрена от ПУДООС, а след това предстои обявяването на обществената поръчка.