Предстои встъпителна пресконференция по проекта за енергийна ефективност на многофамилни сгради в Горна Оряховица

ОП „Региони в растеж“
ОП „Региони в растеж“ / Община Горна Оряховица

Община Горна Оряховица организира встъпителна пресконференция за представяне на Проект BG16RFOP001-1.027-0006 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Горна Оряховица“. Публичното събитие ще се проведе на дата 21.06.2019г. от 11:00 часа в Областен информационен център, гр. Велико Търново.

На пресконференцията ще бъде предоставена информация за Проект BG16RFOP001-1.027-0006 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Горна Оряховица“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 във връзка със сключения на дата 14.05.2019г. Административен договор между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Горна Оряховица в качеството й на бенефициент.