Снимки на Дирекция "Социално подпомагане" след реализацията на проекта:
Снимки на Дирекция "Социално подпомагане" след реализацията на проекта: / netinfo

Приключи проектът за реконструкцията и обновяването на Дирекция „Социално подпомагане“ в Горна Оряховица. Резултатите от реализирането му бяха оповестени от кмета на Общината инж. Добромир Добрев и екипа на проекта с ръководител инж. Ивайло Обрешков. На срещата с медиите присъства и директорът на дирекция „Социално подпомагане“ Боряна Кирилова.

През пролетта започват ремонтите на уличната мрежа в Община Горна Оряховица

Общата стойност на проекта, по който бе извършена енергийната ефективност на сградата е 804 172 лв. Безвъзмездната финансова помощ, отпусната по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., възлиза на 735 420 лв., от които: 85% е съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, а останалите 15% са от Националния бюджет. За успешната реализация на проекта има и допълнително съфинансиране от Община Горна Оряховица в размер на 68 752 лв.

„Обновяването на сградата на Дирекция „Социално подпомагане“ е поредният успешно приключил общински проект и то по-рано от предвидения краен срок. Ремонтът на сградата беше приключен за четири месеца.

Това е пример за много добро партньорство между Община и Държава. Проектът е добър както за работещите в сградата, така и за хората, които я посещават. Това е втората по посещаемост сграда в Горна Оряховица след Общината. С мерките за енергийна ефективност и с изграждането на достъпната среда в сградата е постигнат максимален ефект както за потребителите, така и за работещите“, сподели кметът инж. Добромир Добрев.

По проекта се извърши обновяване на основната сграда и пристройки - работилница, три гаража, архив. Направена е външна изолация на стените, а на плоските покриви е поставена

Предстои заключителна пресконференция по проекта за обновяване на Дирекция "Социално подпомагане" в Горна Оряховица

топлоизолация и двойна хидроизолация. Таванската плоча на основната сграда е топлоизолирана. Подменени са всички дървени прозорци с нова ПВЦ дограма, както и всички външни метални и дървени врати. Монтирани са стоманени двупанелни радиатори и е изградена нова тръбна мрежа, а топлоподаването в помещенията е с автоматично регулиране.

Монтиран е отоплителен котел с възможност за работа на природен газ. Подменени са и старите лампи с нови лед енергоспестяващи осветителни тела. Изградена е пожароизвестителна инсталация, аварийно и евакуационно осветление, както и мълниезащитна инсталация на сградата. За хората в неравностойно положение са изградени рампи на входовете за достъпна среда, а за преодоляване нивата на стълбището се монтираха платформи за придвижване с инвалидни колички. Клетките в санитарните помещения и санитарните прибори са преустроени за хора с увреждания. Извършен е и ремонт на покрива на южното крило, отводнителната система и възстановяването на бетоновите настилки около сградата.

Сградата се обитава 5 дни в седмицата от над 40 служители. В южното крило за безвъзмездно ползване са предоставени помещения на Клуб на пенсионера „Елена Грънчарова“ и на Териториалната организация на слепите в Горна Оряховица, за които средствата за ремонт са осигурени от Община Горна Оряховица.

„С извършените ремонти се постигнаха и специфичните цели на проекта - повишаване на енергийната ефективност, намаляване на потреблението на ток с 312 700 киловат/ч годишно и намаляване на вредните емисии на парникови газове със 79, 12 тона въглероден диоксид годишно.

Подобрена е работната среда на работещите в сградата 46 души персонал, а чрез изграждането на достъпната среда е осигурен е равен достъп до предоставяни основни услуги за 2065 лица с физически увреждания“, сподели ръководителят на проекта инж. Ивайло Обрешков.

„Изпълнението на подобен проект беше от изключителна важност за всички работещи в сградата. Първо подобри се достъпа за хората, с които работим, а на следващо място средата, която имаме за работа.

Над 35 млн. лв. е бюджетът на Община Горна Оряховица за 2019 г.

В момента е удоволствие да се ходи на работа. Проектът беше организиран изключително стегнато. Изключително сме благодарни на Общината и кмета инж. Добромир Добрев, че кандидатстваха и спечелиха този проект.

Имахме постоянна връзка с ръководството на проекта, всичко беше съгласувано с нас, защото беше много важно да не прекъсваме работния процес и хората да не почувстват дискомфорт“, сподели директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ Боряна Кирилова. Тя припомни, че сградата е строена още преди 1950 година и до този момент са правени само частични ремонти, като най-големият от тях е бил през 2013 година.

Снимки на Дирекция "Социално подпомагане" преди реализацията на проекта:

Дирекция "Социално подпомагане" преди реализацията на проекта
netinfo

Дирекция "Социално подпомагане" преди реализацията на проекта
netinfo

Дирекция "Социално подпомагане" преди реализацията на проекта:
netinfo

Дирекция "Социално подпомагане" преди реализацията на проекта:
netinfo

Дирекция "Социално подпомагане" преди реализацията на проекта:
netinfo

Дирекция "Социално подпомагане" преди реализацията на проекта:
netinfo

Дирекция "Социално подпомагане" преди реализацията на проекта:
netinfo


Снимки на Дирекция "Социално подпомагане" след реализацията на проекта:

Снимки на Дирекция "Социално подпомагане" след реализацията на проекта:
netinfo

Снимки на Дирекция "Социално подпомагане" след реализацията на проекта:
netinfo

Снимки на Дирекция "Социално подпомагане" след реализацията на проекта:
netinfo

Снимки на Дирекция "Социално подпомагане" след реализацията на проекта:
netinfo

Снимки на Дирекция "Социално подпомагане" след реализацията на проекта:
netinfo

Снимки на Дирекция "Социално подпомагане" след реализацията на проекта:
netinfo

Снимки на Дирекция "Социално подпомагане" след реализацията на проекта:
netinfo

Снимки на Дирекция "Социално подпомагане" след реализацията на проекта:
netinfo

Снимки на Дирекция "Социално подпомагане" след реализацията на проекта:
netinfo

Снимки на Дирекция "Социално подпомагане" след реализацията на проекта:
netinfo

Снимки на Дирекция "Социално подпомагане" след реализацията на проекта:
netinfo

Снимки на Дирекция "Социално подпомагане" след реализацията на проекта:
netinfo

Снимки на Дирекция "Социално подпомагане" след реализацията на проекта:
netinfo