/ netinfo

Община Горна Оряховица организира заключителна пресконференция за представяне постигнатите цели и резултати от реализация на проект BG16RFOP001-1.027-0005-C02 „Енергийна ефективност на административна сграда за предоставяне на социални услуги гр. Горна Оряховица. 

Над 35 млн. лв. е бюджетът на Община Горна Оряховица за 2019 г.

Публичното събитие ще се проведе на 08 февруари, от 11.00 часа в Областен информационен център град-Велико Търново.