/ netinfo
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Овча могила ще си партнира с представители на четири европейски държави - Румъния, Италия, Хърватска и Турция, в международен проект по европейската програма „Еразъм +“.

Станислава Стоянова: 9 100 ученици са върнати обратно в клас

Проектът, на стойност 14 421 евро, носи името „THE MORE MOTIVATION THE LESS DROPOUT IN SCHOOLS“ (Повече мотивация, по-малко отпадане от училище) и е със срок на изпълнение 2 години - от 01 септември 2018 г. до 31 август 2020 г. Координатор на проекта от страна на българското училище е Невелин Блажев - учител по английски език, а ръководител е директорът на учебното заведение Десислава Александрова.

Дейностите на  проекта са организирани с цел да се намали нивото на отпадане на ученици от ромски произход и да ги мотивира, и интегрира във формалното образование с помощта на танци, спорт, изобразително изкуство, и други дейности през 2-годишния срок на проекта; да се насърчи толерантността, социалното взаимодействие и преодоляването на предразсъдъците; да се насочи вниманието на учителите към потребностите на учениците от ромски произход по време на училищния живот, както и да се намали дискриминацията, да се стимулира взаимното разбирателство и да се оцени опита на другите държави, като се засили вниманието на европейското гражданство в тази посока.

400 милиона повече за образование през 2019 г.

Този проект ще бъде много ползотворен за учениците от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” в село Овча могила. Те ще имат възможност да обогатят знанията и уменията си по английски език. Ще могат да се докоснат до културата на останалите европейските страни по проекта и да научат за живота, бита и нравите на учениците в другите държави.

Чрез социалните дейности по този проект, учениците ще могат да придобият знания за света и това ще им даде възможност да променят своя мироглед.